02.07.2010 09:23 Age: 6 yrs
Category: Новини, Звіти та документи

Дослідження «Порівняльний аналіз лісового законодавства України та пов'язаних з ним правових актів на відповідність до законодавчої бази Європейського Союзу з питань сталого управління лісами»

В рамках реалізації Програми ENPI-FLEG в Україні консультантом Світового банку Віталієм Сторожуком було підготовлено дослідження «Порівняльний аналіз лісового законодавства України та пов’язаних з ним правових актів на відповідність до законодавчої бази Європейського Союзу з питань сталого управління лісами».

У першій частині дослідження детально проаналізовано acquis communautaire (пакет законів та підзаконних актів тощо) Європейського Союзу, які тим чи іншим чином стосуються лісів та лісового господарства, а також з’ясовується, наскільки і за яких умов можлива адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 

У другій частині порівнюються практики сталого лісового менеджменту в Україні та ЄС, що дозволить згодом визначити нові напрямки розвитку українського законодавства, лісової політики та інструменти їх реалізації, що вже стали загальною практикою для країн Європейського Союзу. Послідовний розгляд прикладів реалізації Лісового Плану Дій за ключовими діями на рівні Європейського Співтовариства та нових країн Східної Європи-членів ЄС надалі супроводжується пропозиціями щодо діяльності у лісовому секторі України та підготовці відповідних нормативних матеріалів.

В останньому, третьому розділі, проведено порівняння показників діяльності лісового господарства України та Польщі за переліком основних якісних індикаторів сталого лісового менеджменту Міністерських Конференцій з питань Захисту Лісів в Європі, що дозволяє дати загальну оцінку запроваджених цими країнами моделей ведення лісового господарства.


Files:
 4.02.02.Comparative Analisys of Forest Legislation Ukraine (1.8 MB)