21.02.2011 09:10 Age: 7 yrs
Category: Новини, Інші публікації

Експортери деревини та виробів з неї! Готуйтесь до роботи за новими вимогами ЄС! Набула чинності Директива Європейського Союзу № 995/2010 щодо протидії торгівлі незаконно заготовленою деревиною

2 грудня 2010 року набула чинності Директива Європейського Союзу № 995/2010 від 20 жовтня 2010 року, що встановлює вимоги, спрямовані на протидію торгівлі незаконно заготовленою деревиною, які пред'являються до постачальників лісової продукції на ринок Європейського Союзу. У повній мірі всі вимоги даної Директиви повинні застосовуватись до постачальників деревини, починаючи з 3 березня 2013 року. Детальні правила щодо застосування ряду найважливіших положень цієї Директиви, мають бути розроблені не пізніше 3 червня 2012 року. 

Директива визначає обов'язки тих, хто постачає деревину і деревну продукцію на ринок Європейського Союзу, а також торгівельних посередників. Вимоги Директиви відносяться до широкого кола лісових продуктів від необробленої деревини та дров до пиломатеріалів, паперу, столярних виробів, збірних будинків і т.д. У перелік продукції, на яку поширюється дія цієї Директиви, входить продукція з кодами митної номенклатури 4401, 4402, 4403, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413 (частина), 4414 (частина), 4415, 4416 (частина), 4418, 47 (частина), 48 (частина), 9403 (частина) і 9406 (частина). 

Директива забороняє розміщення на ринку Європейського Союзу незаконно заготовленої деревини. Під незаконно заготовленою деревиною мається на увазі деревина, заготовлена з порушеннями чинного в країні її походження законодавства, у тому числі з порушенням законно встановлених кордонів місць рубки, без оплати необхідних платежів за право рубки, з порушенням лісового або природоохоронного законодавства і встановлених вимог щодо ведення лісового господарства і збереження біологічного різноманіття, які безпосередньо стосуються заготівлі деревини, з порушенням законних прав третіх осіб, торгового та митного законодавства щодо поставок деревини (приблизний переклад з англійської). 

Директива визначає набір вимог до постачальника лісової продукції, які повинні бути виконані, щоб уникнути поставки на ринок Європейського Союзу лісової продукції незаконного походження. Зокрема, перший покупець деревини на ринку Європейського Союзу зобов'язаний знати вихідного постачальника лісової продукції, мати документи або іншу інформацію, яка підтверджує законність походження лісової продукції, і виконувати ще ряд вимог. Оцінка ризиків придбання незаконно заготовленої деревини також покладається на тих, хто здійснює придбання деревини та торгівлю нею. Детальні правила щодо запобігання торгівлі незаконно заготовленою деревиною повинні бути розроблені відповідно до цієї Директиви не пізніше 3 червня 2012 року. 

Кожна країна ЄС повинна визначити уповноважений орган, відповідальний за виконання цієї директиви, а Європейська Комісія - визначити перелік організацій, уповноважених здійснювати моніторинг її виконання. 

Покарання за невиконання вимог цієї Директиви мають бути встановлені державами-членами ЄС. Пропонується встановити штрафи, пропорційні заподіяному збитку, конфіскацію незаконно виробленої лісової продукції і негайне припинення права на торгівлю лісовою продукцією. 

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті Європейської Комісії: http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm 

Повний текст Директиви англійською мовою знаходиться тут: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:EN:NOT 

Джерело: Лісовий форум Грінпіс Росії: http://forestforum.ru/ (з уточненими дати вступу у силу положень Директиви - 2013 рік!)

Текст Директиви англійською та російською у форматі .pdf можна знайти тут: 

 


Files:
 EU Regulation 995 2010 (541 kB)