03.02.2011 15:06 Age: 8 yrs
Category: Інші публікації

Брошура «Ліси для водно-болотних угідь», присвячена святкуванню Міжнародного дня водно-болотних угідь

Секретаріат Тихоокеанської Регіональної Програми по захисту навколишнього середовища видав брошуру «Ліси для водно-болотних угідь», присвячену Міжнародному дню водно-болотних угідь, який відзначається у світі щорічно 2-го лютого. Брошура містить інформацію про роль лісів у збереженні водних ресурсів і водно-болотних угідь, історію і причини святкування Дня, Рамсарську Конвенцію, можливі заходи для святкування Дня у своєму місті.

Рамсарська конвенція (повна назва «Рамсарська конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів») була підписана в 1971 році у м. Рамсар (Іран). Конвенція є першою глобальною угодою з охорони та збереження природних ресурсів. Її назва відображає початкову мету угоди – зберегти водно-болотні угіддя як середовище для водоплавних птахів. Поступово мету Конвенції було розширено, і зараз вона охоплює всі аспекти збереження та збалансованого використання водно-болотних екосистем, цінних для збереження біологічного різноманіття та забезпечення існування людини. Завданням Конвенції є звернення уваги до проблем водно-болотних угідь та раціонального використання ресурсів.

Україна є стороною Рамсарської конвенції та згідно з її положеннями сама визначає (на основі критеріїв, визначених Конвенцією) на своїй території водно-болотні угіддя, придатні для внесення до «Списку водно-болотних угідь міжнародного значення» (Рамсарський список), готує їх описи і надсилає для розгляду і затвердження до Секретаріату Рамсарської Конвенції. Зараз мережа водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні нараховує 33 водно-болотних угіддя загальною площею 676 251 га.

Секретаріат Тихоокеанської Регіональної Програми по захисту навколишнього середовища координує трьохстороннє співробітництво між основними острівними державами Тихоокеанського регіону та іншими розвинутими країнами. Більш детальну інформацію можна знайти на сайті організації: http://www.sprep.org/.

Брошуру (англійською мовою) наведено нижче.


Files:
 Wetlands brochure SPREP (710 kB)