04.06.2012 07:37 Age: 6 yrs
Category: Новини, Звіти та документи

Проведено дослідження «Проблеми лісового ринку України, пов'язані з вимірюванням, сортиментацією й оцінкою якості деревини в круглому виді»

Валерій Подкоритов доповідає про результати дослідження на Національному Консультативному Комітеті Програми

Дослідження лісового ринку України щодо вимірювання й сортування круглих лісоматеріалів провадилося в рамках Програми ENPI FLEG з листопада 2011 р. по лютий 2012 р. консультантом Світового банку Валерієм Подкоритовим.

Ціль даного дослідження – розгляд проблемних питань, що перешкоджають приведенню нормативно-правової бази й практики лісового ринку України у відповідність до вимог європейських стандартів.

  • нормативно-правова база країн Євросоюзу;
  • нормативно-правова база України;
  • практика лісового ринку України;
  • інформація, отримана з відкритих джерел масової інформації;
  • інформація, отримана в результаті опитування фахівців лісового господарства й деревообробної промисловості.

У ході дослідження було встановлено:

1. У країнах Євросоюзу основним методом вимірювання об’єму круглих лісоматеріалів є автоматичний (секційний) метод вимірювання. Як ручний метод вимірювання застосовується метод серединного перерізу (метод Губера). Похибка вимірів між двома зазначеними методами становить 3-5%, що є прийнятним. Правила сортування розділяють деревину на чотири сорти, що більш повно відображує природу будови круглої деревини.

2. В Україні основним методом вимірювання є ручний з вимірюванням верхнього діаметра й визначенням об’єму за таблицею ГОСТ 2708-75. Цей метод вимірювання не має математичної формули визначення  об’єму круглих лісоматеріалів, є неточним і застарілим. Похибка вимірювання цього методу в порівнянні із серединним методом вимірювання становить 10-11%, а в порівнянні з автоматичним (секційним) методом вимірювання – 20% і більше, що є неприйнятним і може призвести до більших проблем при впровадженні автоматизованих засобів вимірювання в майбутньому.

Правила сортування розділяють деревину на три сорти, що не повною мірою відображує природу будови круглої деревини й часто призводить до пересортиці (помилок у визначенні сортності). Похибки в сортоутворенні становлять 20% і більше.

3. Нормативно-правова база, що регламентує вимірювання й сортування круглих лісоматеріалів в Україні, не відповідає європейським стандартам і суперечить їм.

Сама нормативно-правова база є застарілою й вимагає якнайшвидшого перегляду й доопрацювання з метою її адаптації до європейських стандартів. Затримка з її переробкою в основному пов'язана з відсутністю фінансування робіт з розробки нових стандартів і впровадження їх у практику.

Закон України «Про стандартизацію» встановлює загальні правові й організаційні основи стандартизації в Україні й спрямований на забезпечення єдиної технічної політики в цій сфері. Закон дозволяє застосовувати в Україні будь-які стандарти, якщо вони не суперечать законодавству України. У той же час дотримання стандартів є справою добровільною, якщо це спеціально не обумовлено технологічними вимогами.

Закон України «Про метрологію й метрологічну діяльність» визначає правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює суспільні відносини в сфері метрологічної діяльності й спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

Інших законів, що регламентують порядок вимірювання круглих лісоматеріалів в Україні, немає.

Не краще складаються справи й із нормативною базою, основу якої становлять старі радянські ГОСТи, переведені в статус міждержавних зі зняттям строку дії.

Національний стандарт ДСТУ 4020-2-2001 «Методи вимірювання й визначення об’ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі» є прикладом непродуманості й еклектики, який намагається поєднати несумісне: передовий метод серединного перерізу із застарілими й неточними таблицями об’ємів ГОСТ 2708-75. Не дивно, що з цієї причини він практичного застосування не має.

4. При заплутаній і непослідовній нормативно-правовій базі не краще виглядає й практика лісового ринку: постійно виникають проблеми визначення кількості і якості круглої деревини, які в основному вирішуються шляхом переговорів, а не суворим дотриманням діючих стандартів.

Рекомендації:

  • Необхідно терміново переглянути й переробити всі чинні в Україні стандарти, що регламентують порядок вимірювання круглої деревини й визначальні правила сортування.
  •  Щоб нові правила вимірювання й сортування запрацювали, необхідно прийняти закон щодо вимірювання круглих лісоматеріалів, який би встановив порядок у цій сфері.
  • У новий закон щодо вимірювання круглих лісоматеріалів можна було би включити й нові правила сортування, які би розділяли деревину на чотири сорти, виключили із практики пересортицю  й відповідали європейським стандартам.
  • Новий закон щодо вимірювання, увівши в практику нові стандарти, у той же час скасував би старі й сприяв би впровадженню нових технологій і поліпшенню якості обігу деревини на лісовому ринку України.

Files:
 Проблеми лісового ринку України, пов'язані з вимірюванням, сортиментацією й оцінкою якості деревини в круглому виді (4.3 MB)
 Summary Problems of Forest Market Measurement Quality Assessment (75 kB)