Контакти

Олексій Слензак
Керівник проекту ФЛЕГ, Світовий банк
aslenzak@worldbank.org

Євген Дробков
Координатор програми FLEG з питань комунікацій, МСОП
evgeni.drobkov@enpi-fleg.org

Роман Волосянчук
МСОП
roman.volosyanchuk@enpi-fleg.org

Михайло Попков
консультант з лісового господарства, Світовий банк
mikhail.popkov@enpi-fleg.org

Олександр Стегній 
консультант із соціологічних опитувань, Світовий банк
oleksander.stegniy@enpi-fleg.org

Олег Листопад  
консультант з медіа стратегії, Світовий банк
oleg.lystopad@enpi-fleg.org

Олександр Банчук  
консультант з правового аналізу, Світовий банк
banchuk@pravo.org.ua

Оксана Коваленко
Світовий банк
oksana.kovalenko@enpi-fleg.org

Тетяна Корнєєва
консультант зі зв'язків з громадськістю, МСОП
tetyana.korneyeva@enpi-fleg.org

Тарас Пепа
редактор міжнародного бюлетня ENPI FLEG
taras.pepa@enpi-fleg.org

Павло Кравець
МСОП
pavlo.kravets@enpi-fleg.org

Сергій Кирилюк
вебмайстер ENPI FLEG
sergey.kyrylyuk@enpi-fleg.org