Заходи, що планється здійснити в рамках Регіональної антикорупційної екологічної Програми FLEG

1.1. Аналіз проблем правозастосування та управління в лісовому секторі, а також визначення комплексу індикаторів проблем ФЛЕГ. Консультації із зацікавленими сторонами щодо комплексу індикаторів проблем ФЛЕГ, обговорення та отримання рекомендацій від лісових компаній щодо нормативно-правової бази і практичних аспектів правозастосування на місцях (Карпатський регіон)

1.2 Ідентифікація територій з високим ризиком нелегальних рубок. Пілотна оцінка Івано-Франківської та Закарпатської областей з використанням індикаторів проблем ФЛЕГ і методів дистанційного зондування

1.3. Соціологічні опитування, інтерв'ю з експертами та аналіз даних на предмет ставлення до проблем управління та правозастосування в лісовому секторі (особливо - що стосується доступу до лісових ресурсів з боку місцевих громад та малого бізнесу) органів державної влади, представників бізнесу, населення, громадських організацій та інших зацікавлених сторін (на національному та обласному / місцевому рівнях). Підготовка зводу рекомендацій щодо спрямованого втручання з метою поліпшення ситуації

1.4. Аналіз історичних аспектів протиправної діяльності в лісовому секторі. Класифікація нелегальної діяльності в лісовому секторі в Карпатському регіоні, ретроспективний аналіз методів та ефективності боротьби з нелегальними рубками в Карпатах

1.5. Сприяння формуванню на офіційному рівні плану дій щодо процесу ФЛЕГ. Публікація матеріалів та презентація зведеного аналізу ключових проблем ФЛЕГ, їх класифікації та регіональних особливостей за допомогою інформаційних заходів, круглих столів та семінарів

1.6 Аналітичне дослідження «Економічні та соціальні наслідки нераціональної і нестійкої практики лісівництва і незаконної вирубки лісів»

2.1. Аналіз нормативно-правової бази та практики у лісовому секторі. Підготовка пропозицій щодо їх вдосконалення

2.1.1. Аналіз на предмет недопущення / запобігання нелегальних рубок та рекомендації, спрямовані на забезпечення легальності обороту деревини і лісопродукції

2.1.2. Аналіз корупційних ризиків, пов'язаних з нормативно-правовою базою. Розробка зводу рекомендацій з поліпшення нормативно-правової бази (розробка і підготовка матеріалів для обговорення - громадські слухання, круглі столи, публікації в ЗМІ) та сприяння у їх впровадженні

2.1.3. Експертний аналіз / огляд нормативно-правової бази в лісовому секторі на предмет її відповідності нормам і духу законодавства ЄС

2.1.4. Аналіз на предмет забезпечення прав місцевого населення та малого бізнесу на легальне використання лісових ресурсів, інформаційної відкритості та участі громадськості в цих процесах

2.2 Підготовка зведених рекомендацій щодо внесення поправок щодо сталого управління лісами в нормативно-правову базу. Проведення зустрічей зацікавлених сторін, семінарів, круглих столів

3.1. Аналіз існуючих нормативно-правових актів і розробка рекомендацій щодо вдосконалення методики оцінки якості лісопродукції на підставі найкращих міжнародних практик

3.2. Розробка і затвердження пропозиції щодо поліпшення системи контролю за рухом деревини

3.2.1 Дослідження з метою оцінки діючої системи контролю за рухом деревини в Україні

3.2.2 Визначення гострих проблем у діючого ланцюга поставок деревини від лісозаготівельникам до споживача та областей, які потребують вдосконалення. Формування Круглих Столів (Робочих Груп) для розробки пропозицій щодо поліпшення системи контролю

3.2.3 Розробка логічної структури пропозиції щодо поліпшення системи контролю за рухом деревини

3.2.4 Громадські слухання щодо пропозиції і затвердження пропозиції Національним Консультативним Комітетом Програми

3.2.5 Пілотна адаптація кращих практик контролю за рухом деревини в Івано-Франківській області (Карпатський регіон)

3.3 Розробка рекомендацій щодо запобігання нелегальних рубок, виявлення і розслідування правопорушень у лісовому секторі, а також запобігання нелегальній торгівлі лісопродукції. Пілотне впровадження цих рекомендацій у Карпатському регіоні

4.1. Аналіз проблем в галузі забезпечення легального доступу місцевого населення та малого бізнесу до деревини та інших лісових ресурсів. Розробка рекомендацій щодо спрощення та впорядкування цих процедур

4.2. Розробка, затвердження та практичне впровадження механізмів забезпечення прав населення та малого бізнесу на легальне використання лісів за допомогою спільних пілотних проектів за участю регіональних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу та місцевого населення. У рамках цього компонента, крім іншого, особливий акцент буде зроблений на правовій освіті в контексті використання лісових ресурсів

5.1 Розробка медіа-стратегії на національному та місцевому рівнях. Висвітлення проблем ФЛЕГ і впровадження Програми у ЗМІ. Підготовка і проведення прес-конференцій, круглих столів, тренінгів та інших заходів для ЗМІ

5.2 Впровадження та апробація методів, спрямованих на підвищення прозорості в управлінні лісами та забезпечення участі громадськості у прийнятті рішень з питань лісового сектору (використання інтернет-сайтів, громадські консультативні ради, робота із запитами та зверненнями громадян і т.д.)

5.3 Організація і впровадження системи моніторингу та аналізу громадської думки з проблем правозастосування та управління лісами (у тому числі й у вигляді проведення за погодженим з іншими країнами-учасницями програми ФЛЕГ набору питань загальнонаціональних опитувань)

5.4. Моніторинг та аналіз висвітлення проблем правозастосування та управління в лісовому секторі центральними і регіональними / місцевими ЗМІ. Робота з журналістами з метою точного і ефективного висвітлення проблем ФЛЕГ

5.5 Сприяння в розробці, підготовці та публікації міжнародного бюлетеня ФЛЕГ в Україні. Надання точної та своєчасної інформації з проблематики ФЛЕГ в Україні та сусідніх регіонах