08.07.2012 09:26 Age: 6 yrs
Category: Новини

Проведено дослідження законодавчо-нормативного забезпечення охорони природи в лісовому секторі України.

Дослідження законодавчо-нормативного забезпечення охорони природи в лісовому секторі України провадилося в рамках Програми ENPI FLEG групою консультантів Дунайсько-Карпатської програми Світового фонду охорони природи (WWF-DCP).

Основною метою роботи був аналіз лісового законодавства України на предмет забезпечення збереження біорізноманіття та природних екосистем та розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, нормативних актів та їх практичного застосування.
 
Оскільки ряд термінів та понять, пов’язаних зі збереженням біорізноманіття, відсутні в законодавчих актах України і є лише у міжнародних документах, на початку  звіту подано основні терміни, означення та поняття із згадуванням джерел.
 
У звіті наведено опис нових концептуальних засад природоохоронної справи та сучасних форм територіальної охорони природи, що сформовані та використовуються в Європі. Далі проаналізовано стан природоохоронної справи та законодавства Україні у тому сенсі, наскільки вони відповідають сучасним концептуальним засадам та законодавчим актам ЄС. Подано рекомендації щодо вдосконалення природоохоронного законодавства та окремих законів, а також їх адаптації до законодавства ЄС.
   
Проаналізовано міжнародні вимоги та рекомендації щодо збереження біорізноманіття в цілому та власне лісового біорізноманіття, включно із вимогами міжнародних конвенцій ратифікованих Україною, резолюцій Міністерських конференцій із захисту лісів у Європі та критеріями та індикаторами сталого ведення лісового господарства, загальноєвропейськими практичними рекомендаціями зі сталого ведення лісового господарства.

Проведено аналіз законодавчо-нормативної бази ведення лісового господарства на предмет гарантування забезпечення збереження біорізноманіття. Розроблено рекомендації з удосконалення законодавчо-нормативної бази та її окремих документів.

Представлено також аналіз можливостей використання концепції «екосистемних послуг»  у лісовому секторі України в рамках сучасної законодавчо-нормативної бази.


Files:
 Законодавчо-нормативне забезпечення охорони природи в лісовому секторі України (0.9 MB)